Sevgiliyi Geri Getirme Duası ve Yolları (Etkili Mucizevi Dua)

   Sevgiliyi Geri Getirme Duası ve Yolları (Etkili Mucizevi Dua)

   Sevgiliyi Geri Getirme Duası ve Yolları; İnsan zaman zaman ayrıldıkları veya terk edildikleri eşini sevgilisini geri döndürmek ister. Bu nedenle farklı yöntemlere başvururlar. Sevdiğini geri getirmek isteyen kişilerin başvurabileceği yöntemlerden biri de duadır. Hangi duaların okunması gerektiği sevdiğini geri getirmek isteyenler tarafından merak edilmektedir.

   Aşağıdaki yazımızda sevdiğini geri getirmek için okunması gereken dualar yer almaktadır.

   Sevgiliyi Geri Getirme Duası Denenmiş

   Sevgiliyi geri getirmek için duası denenmiş ve bir çok kişinin önerdiği duaları sizinle paylaşmaya çalışacağım. İşte Sevgiliyi Geri Getirme Duası detayları yazımızda.

   Giden Sevgiliyi Geri Getirme Duası

   Giden sevgilinizin geri gelmesini istiyorsanız bu duayı okuyabilirsiniz. Duayı okumadan önce abdest alıp, sessiz bir odaya geçiniz. Daha sonra kıbleye dönüş yaparak aşağıdaki duayı okuyun.

   Bismillahirrahmanirrahim.

   • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya Allahü ya Allah.

   Eski Sevgiliye Geri Getiren Dua

   Ayrıldığınız eşinizin veya sevgilinize yeniden kavuşmak isterseniz aşağıda belirtilen duayı abdest alıp, kıbleye dönerek yürekten okumalısınız.

   Bismillahirrahmanirrahim.

   • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

   Terk Eden Sevgiliyi Geri Getirme Duası

   Sizi bırakıp getiren sevgilinizin dönmesini sağlamak için bu duayı her sabah günde 3 defa okumalısınız. Duayı okumadan önce mutlaka abdest almalısınız. Belirtilen şartlar yerine getirildikten sonra terk eden sevgili geri gelecektir.

   Bismillahirrahmanirrahim.

   • “Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

   Eski Sevgiliyi Tekrar Aşık Etme Duası

   Evliliğinizde veya sevgililik hayatınızda partneriniz bir anda sizden soğuyabilir. Böyle durumla karşılaşan kişiler Allah’a sığınmalıdır. Unutmayalım ki, Allah zor durumda olan herkesin sesini duyar. Bunun için dua edilmesi gerekmektedir. Eski sevgiliyi tekrar aşık etmek isteyen kişiler, abdest alarak aşağıdaki duayı okumalıdır.

   Bismillahirrahmanirrahim.

   • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin.

   Kavuşturan Bağlama Duası

   Zor durumda olan insanlar Allah’a sığınır ve ondan yardım ister. Sevdiği ile kavuşamayan kişilerde dua ederek Allah’tan yardım isteyebilir. Bu duayı yürürken, çarşıda, TV izlerken yani her yerde yapabilirsiniz. Aşağıdaki eski sevgili geri döndürecek dua zikri yer almaktadır.

   • Yâ Allah – Yâ Rahman – Yâ Rahîm – Yâ Kavî – Yâ Kâdir.”

   Sizden Nefret Eden Bir Kişiyi Aşık Etme Duası

   Sizden nefret eden birini kendinize aşık etmek ve yeniden kendinize bağlamak isterseniz aşağıda belirtilenleri yaparak belirtilen duayı etmelisiniz.

   • İlk olarak bir bardak süte 2 kaşık toz şeker koyun.
   • Daha sonra şekerli sütün üzerine “Ya Vedüd” ve “Ya Habib“ esmalarını 99 defa okuyun.
   • Sütü besmele çekerek tek seferde için. İçtikten sonra ise aşağıdaki sözleri söyleyin.
   • “Allah’ım sevgilimin bana olan kara nefreti, şu içtiğim şeker ve süt gibi bembeyaz ve tertemiz bir aşka dönüşsün. Senin mukaddes isimlerin olan Vedûd ve Habib hatırı için sevgilimin kinini ve nefretini, kızgınlığını ve gücenmişliğini aşka ve sevgiye döndür. Sevgilimin kalbini benim kalbime çevir ve ikimizin kalbini de süt gibi bembeyaz kıl. Amin!”
   • Bu yöntemi 3 gün boyunca yaptıktan sonra sizden nefret eden kişi ile aranızdaki buzlar eriyecektir.

   Gideni Kesin Döndüren Dua

   için 1 su bardağı su ile 1 çay kaşığı un hazırlanır. Bu duayı kesinlikle çok sessiz bir ortamda okumanız gereklidir, bunun için gece herkes uyuduktan sonra bu duayı okumak en iyi zamandır. İlk olarak abdest alarak, besmele çekilir, daha sonra hazırlamış olduğunuz un ve suya Nisa suresinin 19. Ayeti açık, net ve düzgün bir şekilde okunur. Okumuş olduğunuz duanın açık ve net bir şekilde okunması çok önemlidir.

   Nisa Suresi 19. Ayet okuduktan sonra yere bağdaş kurarak oturun. Bir dizinize su diğer dizinize unu koyun. Ellerinizi gökyüzüne kaldırıp, besmele çekerek ve gözleriniz kapalı bir şekilde 7 defa Euzu Billahi Mineşşeyranirracim Bismillahirrahmanirrahim söylenir. Bunu söylerken  eski sevgili ile birlikte geçirdiğiniz güzel günleri düşünün.

   Bu esnada sadece güzel ve mutlu geçirilen zamanların düşünülmesi gereklidir; tartışma, huzursuzluk veya gerginlik gibi anların düşünülmemesi çok önemlidir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ‘’Allah’ım senin en önem verdiğin nimetlerden olan un ve su ile sana geldim. Bu nimetlerin hatırı ve bereketi adına bana merhamet göster. Eski sevgilimin bana yeniden dönmesi için sana geldim. Sana açtığım elimi geri çevirme’’ sözleri su ve unun üzerine okunur.

   Okumayı bitirdikten sonra un ile su karıştırılır. Karıştırdıktan sonra Nisa Suresinin 19. Ayeti 7 kez okunur. Okumayı tamamladıktan sonra un ile karıştırılmış olan su içilir. Burada önemli olan suyu bir seferde içmek değildir, 3 yudumda içilmeye dikkat edilmelidir. 7 gün içerisinde bu işlem en fazla 1 defa daha yapılmalıdır.

   Terk Eden Sevgiliye Okunacak Dua

   Abdest alınır, besmele çekilir ve duaya başlanır. El – Müteali Esması ve Meryem Suresinin 96. Ayeti okunur. El – Müteali Esması, mahlukların sıfatından uzak, bu sıfatlardan biri ile muttasıf olmaktan ali ve yüce olan, her türlü tasavvurdan ve benzetmeden uzak, her türlü kusurdan muaf olan anlamına gelir. Sonrasında El – Cami Esması ce Rum Suresinin 21. Ayeti okunur. En son El- Mücib Esması ve Nisa Suresi 132. Ayet okunur. Sevgiliyi kesin döndüren dua ve en etkili geri döndürme duası diyebiliriz.

   Eski Sevgilinize Kavuşturan Dua

   Allah’ın 99 ismi ile Esmaül Hüsna 10 gün boyunca günde 3 defa okunmalıdır.

   Sevgiliyi Geri Getirme Duası Günah Mı?

   Bir çok kişi sevgiliyi geri gerime duası günah mı sorusunu sormaktadır. Dinimizde dua etmek kesinlikle günah değildir. Sevgiliyi geri getirme duası günah değildir. Sevgiliyi geri getirmek için dua edebilirsiniz.

   Sizlere bu yazımızda Sevgiliyi Geri Getirme Duası Diyanet ve Sevgiliyi Geri Getirme Duası ve Yolları hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.